Måder at anvende illumator

Opsamling af workshops og møder

Resultatet af workshops, møder og undervisningsforløb, bliver ofte dokumenteret med billeder af whiteboards og tavler med post-its. Ved at få produceret det vigtigste indhold, kan den værdifulde viden og fælles forståelse de indeholder, komme med i det videre arbejde. Det kan både bruges internt med andre medarbejdere, eller eksternt, sammen med med kunder eller samarbejdspartnere.

Bedre tekstdokumenter

Teksttunge projektbeskrivelser, ansøgninger, rapporter, artikler og vejledninger, kan gøres meget mere indbydende og overskuelige, f.eks. ved at tilføje en visuel indholdsfortegnelse eller give hvert afsnit et ikon eller en illustration, der hjælper navigationen og hukommelsen. Selve teksten og forståelsen af den, kan også støttes af en model eller infografik, der konkretiserer selv det mest abstrakte eller tekniske system, forløb eller koncept.

Fængende præsentationer

Præsentationer fungerer bedst når det der bliver sagt også understøttes af noget visuelt. Det gør det nemmere for modtagerne at følge med og giver samtidigt den der præsenterer, et fælles 3. at støtte sig til. Det kan f.eks. være dagens program, et projektforløb, eller en mere teoretisk model. Ved selv at kunne producere indholdet, er der frihed til at tilpasse efter den viden afsenderen har om modtagerne og konteksten, og det er muligt at opbygge det visuelle avancerer gradvist.

X