INPUTS

Tegninger der er lavet under en fælles skitsering af ideer, eller som individuelle notater, f.eks. af et møde, kan være lidt utydelige eller ufærdige. Men der kan være vigtige pointer, som andre kan få glæde af, hvis de rentegnes.

De fleste møde- og undervisningslokaler har whiteboards, hvor de der samarbejder kan udveksle perspektiver på det de arbejder med. I sidste ende kan der være forankret en masse fælles forståelse, som er værdifuld at få med i den videre proces.

Grafisk Facilitering eller Graphical Recording giver overblik og mening for de der deltog i processen eller konferencen, men resultaterne kan være uoverskuelige og svære at anvende i det daglige arbejde. Det vigtigste kan udvælges og produceres i nye, mere håndterbare formater.

Med en tablet og apps som Evernote eller OneNote, er det nemt at samle notater og ideer digitalt. Det kan være en blanding af tekst, billeder, tegninger og figurer, hvor de sidst nævnte kan kræve professionel hjælp for at blive klar til deling med andre.

Ved at uploade en tekst og markere de vigtigste afsnit, kan et dokumentet nemt visualiseres. De vigtigste elementer kan derefter udvælges og produceres digitalt og give visuel støtte til det færdige dokument som figurer eller bilag.

Hvis resultatet af workshoppen eller undervisningsforløbet er post-its eller andre former for kort, kan du uploader billeder af dem og få dem digitaliseret så tekst, farver og placering efterfølgende kan redigeres og sættes op i f.eks. powerpoint.

X