Om illumator

VISIONEN

MISSIONEN

PROCESSEN

Skitsering

Første skridt er, at skitsere de perspektiver og forståelser som er værdifulde at få illustreret. De der arbejder i den givne kontekst, har også de bedste forudsætninger for, at vurdere hvad der har behov for at blive visualiseret. Hvis der er brug for hjælp til dette, kan konsultation ske igennem Grafisk Læring.

Definering

Formålet med defineringen er, at afstemme forventninger og ønsker til slutproduktet så godt som muligt. Det sker igennem en guidet beslutningsproces, hvor det ikke kræver kendskab til grafisk arbejde, at bestille opgaver.

Tilretning

Det producerede udkast kommenteres så eventuelle mangler eller misforståelser kan tilrettes. Den færdige, reviderede udgave bliver derefter sendt via email, så den kan downloades og anvendes i det billedfil-format der passer bedst.

Implementering

Hvis den færdige udgave skal opsættes i et tekstdokument, en tryksag eller en PowerPoint præsentation, kan dette tilkøbes. I den her fase er det også muligt at videreudvikle de producerede ikoner, modeller og illustrationer til animation eller motion graphics af forskellig karakter.

DIGITALISERING INTEGRERET I

DET EKSISTERENDE WORKFLOW

X