OUTPUTS

Ikoner

Et ikon er et let genkendeligt symbol der kan hjælpe navigationen i tekstdokumenter eller digitale medier. De kan som piktogrammer referere til noget fysisk og som ideogrammer referere til noget konceptuelt. En fordel er, at de kan fungere i små størrelser og indgå som et visuelt knudepunkt for en tekst eller en kategorisering.

Illustrationer

Illustrationer findes i både simple, abstrakte udgaver og i mere avancerede, realistiske udgaver. Sidstnævnte er ofte “smukke”, detaljerede og udtryksfulde, og kan derfor i sig selv formidle en stemning eller noget karakteristisk ved en person, et sted eller en genstand. De mere simple udgaver kan bruges til at vise noget konceptuelt, fantasifuldt og mere generaliseret – f.eks. et tankevækkende scenarie.

Modeller

Modeller består for det meste af geometriske figurer og pile der illustrerer en proces eller et system. Udover at gøre abstraktioner om noget teknisk eller praktisk mere konkrete og håndterbare, kan modeller også mere eller mindre generalisere og teoretisere virkeligheden. Indenfor forskellige fagligheder vil modeller kaldes diagrammer og charts, som f.eks. et venn-diagram eller et flow chart.

Tegneserier er en simpel måde at fortælle en historie med en eller flere personer, situationer og fænomener. Fortællingen kan have et humoristisk eller oplysende formål, fortalt i et eller flere paneler med større eller mindre grad af tekst i form af tale/tænkebobler eller et kommentarfelt.

Infografik og ‘nyhedsgrafik’ kan formidle information i abstrakte eller realistiske illustrationer, ved at tilføje pile, symboler, tekst og data. I bred forstand kan infografik være alt fra journalistiske hændelsesforløb, geografiske fænomener og tegninger af noget der skal produceres eller til at foregå.

Animation

Når grafik og illustrationer tilføjes større eller mindre grad af bevægelse og transformation, opstår der fortællemæssige virkemidler der gør det muligt at skabe opmærksomhed, progression og visualisering af tankestier, som billeder eller video ikke kan. Udover ‘explainer animation’ eller ‘whiteboard animation’, kan genrene også hedde ‘motion graphics’ og ‘motion comics.’

X